Zespół

Fundament naszego zespołu tworzą biegli rewidenci.

 

Andrzej Sitarz – Biegły rewident numer 9317

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współzałożyciel spółki "AUDYTOR".

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego oraz w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W "AUDYTOR" zaangażowany w badanie sprawozdań finansowych, świadczenie usług nadzoru i prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Świadczył usługi badania i przeglądu sprawozdań finansowych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych, m.in. Grupy Kapitałowej TZMO i jej spółek zależnych, Grupy Kapitałowej CORDES Polen, JMS, Brodnickich Zakładów Żelatyny, Invest-Tech, Oerlemans Foods Polska, TROPS i wielu innych.

Kontakt:

e-mail: andrzej.sitarz@audytortorun.pl

tel: 606 121 792
 

Zbigniew Sitarz – Biegły rewident numer 9861

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współzałożyciel spółki "AUDYTOR".

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu rachunkowości. 

Świadczył usługi badania i przeglądu sprawozdań finansowych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych, m.in. Grupy Kapitałowej TZMO i jej spółek zależnych, GOLPASZ, AGROMLECZ, TROPS, MAT-BUD i wielu innych.

Kontakt:

e-mail: zbigniew.sitarz@audytortorun.pl

tel: 608 429 606
 

Michał Sitarz – Biegły rewident numer 12844, członek ACCA

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. przez 9 lat w firmie audytorsko-doradczej EY.

W trakcie kariery biegłego rewidenta był zaangażowany w badania i przeglądy sprawozdań finansowych spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, jak również w badania sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwie księgowym według polskiej ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Kontakt:

michal.sitarz@audytorpoznan.pl

tel: 508 018 319
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.