Audyt

 

 

Usługi audytorskie to fundament naszej działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu stworzyliśmy odpowiednie narzędzia i opracowaliśmy metody badania zgodne z krajowymi standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, w tym z Międzynarodowymi Standardami Badania.

W ramach usług audytorskich wykonujemy czynności rewizji finansowej oraz inne usługi atestacyjne zastrzeżone dla biegłych rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego traktujemy szerzej niż spełnienie ustawowego obowiązku. W ramach świadczonej przez nas usługi, w oparciu o nasze doświadczenie i zdobytą wiedzę, dzielimy się naszymi spostrzeżeniami, co stanowi dla naszych Klientów wartość dodaną.

W ramach audytu wykonujemy następujące rodzaje usług:

  • badanie ustawowych sprawozdań finansowych,
  • badanie pakietów grupowych (polityki rachunkowości oparte m.in. na MSSF, US GAAP),
  • przeglądy ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
  • badanie planów połączenia, podziału, przekształcenia spółek,
  • uzgodnione procedury audytowe,
  • inne usługi atestacyjne.
Napisz do nas
*Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Więcej informacji w Polityka Prywatności.