AUDYTOR Spółka Partnerska Biegłych Rewidentów


Go to content

Main menu:


O firmie


Działalność AUDYTOR sp. p. ma na celu zapewnienie wiarygodności informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, w ramach świadczonych usług:

  • Badania i przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych;
  • Ekspertyz i analiz ekonomicznych;
  • Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i książek przychodów i rozchodów;
  • Nadzoru nad księgami rachunkowymi;
  • Opracowania polityki rachunkowości;
  • Doradztwa i kontroli zobowiązań podatkowych;
  • Przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych;
  • Organizacji i informatyzacji rachunkowości;
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych wymaganej przez ustawy podatkowe
  • Audytu projektów unijnych.


Strona główna | Usługi | O firmie | Kontakt | Mapa strony


AUDYTOR |

Back to content | Back to main menu